Vietnam Int'l Broadcast & AV Show 2018

리스트
EN
Vietnam Int’l Broadcast & AV Show
닫기

Event Schedule

> SỰ KIỆN ĐỒNG TỔ CHỨC > Event Schedule

Thời gian biểu Event schedule triển lãm VIBA 2017


1.       Hội Thảo

Vị trí: Gian E17, Phòng Hội Thảo và Kết Nối Doanh Nghiệp

 

Thời gian

Diễn giả

Chủ đề

11:00 – 11:30

Ông Nguyễn Văn Khải

GREEN ID

ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ LED TRONG NÔNG NGHIỆP

13:00 – 13:30

Ông Phan Hồng Khôi

V.A.S.T

SỰ TIẾN BỘ VƯỢT BẬC CỦA CÔNG NGHỆ LED TRONG NGÀNH CHIẾU SÁNG

13:30 – 14:00

ÔNG William JP Wang (S.E.VP)

KMW

GIẢI PHÁP CHO ĐÈN ĐƯỜNG THÔNG MINH (TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HIỆU QUẢ NHẤT)

14:30 – 15:00

Ông Trần Đình Bắc

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

CHIẾU SÁNG SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG LED

15:00 – 15:30

Bà Ngụy Thị Khanh

GREEN ID

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỚI CÔNG NGHỆ LED

 

2.       HACKATHON

Vị trí: Gian F20, Phòng HACKATHON

Được tổ chức bởi 9CV9

 

NGÀY

Thứ 4,12/04

Thứ 5, 13/04

Thứ 6, 14/04

THỜI GIAN

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

13:00-17:00

13:00-17:00

13:00-17:00

NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH

Đội tham gia: 20 đấu với nhau và tìm ra người thắng cuộc
 Giám khảo: Các nhà đầu tư, giáo sư và cố vấn từ ngành Công nghệ thông tin

 

1.